Διοικητικό συμβούλιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων των οικείων Υπουργείων, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, τοπικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και έναν ειδικό επιστήμονα, όπως ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 125914/1553 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 566/Β/09.05.2003). Κατόπιν της αρχικής του συγκρότησης (ΦΕΚ 968/Β/15.07.2003) και των έως τώρα τροποποιήσεών της (ΦΕΚ 775/Β/28.06.2006, 545/ΤΥΕΘ/31.12.2008, 538/ΤΥΕΘ/29.12.2009, 393/ΤΥΕΘ/06.12.2010, 193/ΤΥΕΘ/16.06.2011, 179/ΥΟΔΔ/24.04.2013, 497/ΥΟΔΔ/14.08.2014, 297/ΥΟΔΔ/09.06.2016) η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Καργιολάκη Χαρίκλεια του Μιχαήλ, Δασολόγος, Ειδικός επιστήμονας, εκτελούσας χρέη Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας (497/ΥΟΔΔ/14.08.2014),
2. Φωτεινή Φράγκου του Εμμανουήλ, Δημοτική Σύμβουλος, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πρωτόπαπα του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο Δήμου Καρπάθου,
3. Χριστοπούλου Παναγιώτα του Διονυσίου, ΠΕ Χημ. Βιο. Φυσ., υπάλληλος του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρωτή τον Βερβέρη Χαράλαμπο του Τριαντάφυλλου, ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης,
4. Γκανιάτσος Ιωάννης του Αντωνίου, ΠΕ 1 Μηχανικών, εκπρόσωπος του τ.Υπουργείου Ανάπτυξης με αναπληρώτρια την Θανοπούλου Ανδριανή του Ιωάννου ΠΕ 6 Διοικ.-Οικον.,
5. Σουρούνης Νικόλαος του Ιωάννη, Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ., Λιμενάρχης Καρπάθου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με αναπληρωτή τον Πλουμιστάκη Ανδρέα του Γεωργίου, Σημαιοφόρο Λ.Σ., Υπολιμενάρχη Καρπάθου,
6. Μανωλά Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αναπληρωτή τον Ρεΐση Ιωάννη του Μιχαήλ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο Δασονομείο Καρπάθου,
7. Μηνατσής Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αναπληρωτή τον Μηνά-Αναστάσιο Μαλανδρή του Ιωάννη, Φαρμακοποιό,
8. Τσαμπανάκης Κωνσταντίνος του Μηνά, επιπλοποιός, εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου με αναπληρωτή τον Νικόλαο Λεντάκη του Βασιλείου, αυτοκινητιστή,
9. Αδαμαντοπούλου Στυλιανή του Δημητρίου, Βιολόγος, εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης MOm, με αναπληρώτρια τη Δεληπέτρου Πηνελόπη του Χρήστου, Βιολόγο, Δρ. Βοτανικής.