Κέντρο ενημέρωσης

Το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ.Κ.Σ. βρίσκεται στο Διαφάνι Καρπάθου και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και όλων των επισκεπτών σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή. 

Στόχος του είναι η γνωριμία των επισκεπτών με το υπ’ αριθμόν ένα απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης, τη Μεσογειακή φώκια Monachus monachus, την προστατευόμενη πανίδα και χλωρίδα, τη βλάστηση, τους τύπους οικοτόπων και τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας.
Στο Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί εκθεσιακός χώρος με ποικιλία κειμένων και φωτογραφιών για την προστατευόμενη περιοχή. Η τρισδιάστατη αναπαράσταση σπηλιάς της Μεσογειακής φώκιας που διαθέτει, παρουσιάζει με ζωντανό τρόπο τον τυπικό βιότοπο αναπαραγωγής του είδους. Επίσης, λειτουργεί δανειστική παιδική περιβαλλοντική βιβλιοθήκη που παραχωρήθηκε στο Φ.Δ.Κ.Σ. από τη MOm μέσω του προγράμματος LIFE.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των επισκεπτών, διανέμεται πλούσιο έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Επιπλέον, πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις όπως προβολή ντοκιμαντέρ, παρουσίαση της περιοχής μέσω οπτικοακουστικών μέσων, ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση από το προσωπικό του Φ.Δ.Κ.Σ., δημιουργικές δραστηριότητες (ζωγραφική, κολάζ, χειροτεχνία) και εκπαιδευτικά παιχνίδια.