Χορηγοί

Τα εθελοντικά προγράμματα καθαρισμού των προστατευόμενων περιοχών του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας ενισχύει με την ευγενική της χορηγία η εταιρία ALASKA η οποία προσέφερε τις σακούλες απορριμμάτων.