Αρχική Σελίδα

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-08-2002) στην προστατευόμενη περιοχή της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας, που είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 (με κωδικό GR 4210003) και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα. Η περιοχή, χάρις στην παλαιογεωγραφία της αλλά και την περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και επιπλέον κατά μήκος των ακτών της συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό καταφυγίων για την ανάπαυση και αναπαραγωγή της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.