Προγράμματα - Δράσεις

-  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Άξονας Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισής της» που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υποέργα:

   * Λειτουργία του Φ.Δ. Καρπάθου - Σαρίας

   * Υπηρεσίες συντονιστή του Φ.Δ. Καρπάθου - Σαρίας

   * Λογιστική υποστήριξη Φ.Δ.

   * Νομική υποστήριξη Φ.Δ.

   * Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή Φ.Δ.

   * Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής 

      Καρπάθου - Σαρίας

   * Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης & δημοσιότητας Φ.Δ.    

   * Διαχειριστικό Σχέδιο προστατευόμενης περιοχής Φ.Δ. Καρπάθου - Σαρίας

   * Σήμανση προστατευόμενης περιοχής Φ.Δ. Καρπάθου - Σαρία

  * Πρόγραμμα Παρακολούθησης “Monitoring” της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου   - Σαρίας

"ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ"   download

 

-  Πράσινο Ταμείο 2011 

ΧΠ "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2011"

 

Πράσινο Ταμείο 2012

ΧΠ "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012"

 

- Πράσινο Ταμείο 2013

ΧΠ "Φυσικό Περιβάλλον 2013"

Άξονας Προτεραιότητας 1 "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών"